Welkom by ons
volwasse bediening

Die volwassebediening bestaan uit mense van alle ouderdomme. Persone wat afgestudeer is tot afgetrede persone woon die eredienste en aktiwiteite by. Ons volwassenes, en bied ook die platform om betrokke te raak by ons ander bedieninge (bv. Musiekbediening, gasvryheidspan, gesinsbediening.) Ons jaarprogram word só uiteengesit dat volwassenes deel kan neem aan die onderskeie aktiwiteite.

Wat gebeur by Duet gemeente?

Duet is een groot familie. Ons bedien volwassenes hoofsaaklik op Duet se Sondae oggende diens om 9:00. Ander geleenthede in die gemeente om jou te bedien en toe te rus sluit in Mannekampe, Vrouekampe en Genesingskampe; verskeie kleingroepe en 'n "Activate" geleentheid waar groepe en individue deel kan wees van ‘n interaktiewe aanbieding.

Jou pad saam met ons begin by ‘n Inkoop-geleentheid (Nuwe Lidmate) wat 4 keer per jaar aangebied word. Ons Inkoop-geleentheid is die plek waar nuwe lidmate en toekomstige leiers al die inligting oor DUET gemeente kan ontvang. Dit is ook die plek waar ons al ons geloofswaarhede uiteensit.

Indien jy enige navrae het kan jy ons by die gemeentekantoor kontak. Wees op die uitkyk vir ons preekreekse, uitreike en kursusse.

Geloofsfondasies in  Duet Gemeente

In Duet Gemeente funksioneer met on-onderhandelbare kernwaarhede (Geloofsbelydenis, Geloofsfondasies en Geloofs beginsels, ens.), onderhandelbare kernwaarhede (Seremonies, wyse van aanbidding ens.) sowel as ortuigins en Voorkeure van Individue(Kleredrag, taal ens.)

Lees gerus die Doop in Duet en die Geloofsfondasies boublokke in die ‘n PDF hieronder: