Welkom by Duet Gemeente.

Ons droom van volwasse gelowiges wat vurig die wêreld impakteer. Ons doen die lewe saam, groei saam en maak saam ‘n impak!

Registreer vir die volgende:

Vroueaand met Ivy Sutton

Ons Kwartaal Program

Wat gebeur in Mei?

Raak betrokke

hier by ons.

Sondae @ 09:00

Volwassenes

Meer Inligting
Sondae @ 09:00

Kinders

Meer Inligting
Sondae @ 17:00

Tieners

Meer Inligting
Sondae @ 18:00

Studente

Meer Inligting
Sondae @ 09:00 & 17:00

Aanbidding

Meer Inligting

Bevryding en Genesing

Meer Inligting

Luister na ons

nuutste preke.

Hoe kan ek

finansieel gee?

Duet Rekening

ABSA Bank
Takkode: 632005
Tjekrekening
404 799 8907

Boufonds

ABSA Bank
Takkode: 632005
Tjekrekening
913 806 8858