Welkom by Duet Gemeente.

Ons droom van volwasse gelowiges wat vurig die wêreld impakteer. Ons doen die lewe saam, groei saam en maak saam ‘n impak!

Ons Kwartaal Program

Komende gebeure:

Raak betrokke

hier by ons.

Sondae @ 09:00

Volwassenes

Meer Inligting
Sondae @ 09:00

Kinders

Meer Inligting
Sondae @ 17:00

Tieners

Meer Inligting
Sondae @ 18:00

Studente

Meer Inligting
Sondae @ 09:00 & 17:00

Aanbidding

Meer Inligting

Bevryding en Genesing

Meer Inligting

Luister na ons

nuutste preke.

Hoe kan ek

finansieel gee?

Duet Rekening

ABSA Bank
Takkode: 632005
Tjekrekening
404 799 8907

Boufonds

ABSA Bank
Takkode: 632005
Tjekrekening
913 806 8858