Toewyding_Toerusting_Event

Baba-Toewydings-Toerusting | 21 Augustus

Ouers wat hul kinders wil toewy moet twee verpligte toerustingsgeleenthede bywoon, nl. Duet se Infogeleentheid en dan ook die Toewydingsgesprek.

Tydens die Toewydingsgesprek word ouers ingelig oor die Bybelse betekenis van die toewyding, God se opdrag aan ouers in terme van die oordra van ‘n geestelike nalatenskap, en die rol wat Duet Gemeente wil speel in die toerusting en begeleiding van ouers vir hierdie belangrike taak.  Daar word ook gesels oor die elemente van die Toewydingseremonie.  

*Ouers word versoek om geen babas na hierdie geleentheid saam te bring nie.  Bring asseblief ‘n Bybel en ‘n babafoto van elke ouer saam.

21 Augustus, 18.00-20.00 in die Raadsaal, Duet kantore.

Ouers wat hul kinders wil toewy moet twee verpligte toerustingsgeleenthede bywoon, nl. Duet se Infogeleentheid en dan ook die Toewydingsgesprek.

Tydens die Toewydingsgesprek word ouers ingelig oor die Bybelse betekenis van die toewyding, God se opdrag aan ouers in terme van die oordra van ‘n geestelike nalatenskap, en die rol wat Duet Gemeente wil speel in die toerusting en begeleiding van ouers vir hierdie belangrike taak.  Daar word ook gesels oor die elemente van die Toewydingseremonie.  

Inligting

Datum: 21 August 2018

Begin: 18:00

Eindig: 20:00

Venue: Die Raadsaal, Duet Kantore

Telefoon nr van Duet: 018 290 7579

E-Pos: heila@duet.org.za, kroonkinders@duet.org.za

Back to Top