DadsConnect_Event

Dads Connect

‘n Connect geleentheid vir pa’s elke laaste Woensdag van die maand.

Ons eerste geleentheid is 25 Oktober om 18:00 in die Raadsaal (Duet kantore).

Die volgende geleentheid is 29 November. InfoPunt / anneli@duet.org.za

Category: .

Alle Pa’s het ‘n baie belangrike doel en roeping. ‘n Pa is veronderstel om vier belangrike rolle in sy kinders se lewe te speel naamlik: Skep van morele outoriteit, bevestiging van kinders se identiteit, om sekuriteit te skep, asook om die potensiaal wat God in hulle geplaas het, te bevestig. Om hierdie rolle te vervul het ons mekaar nodig.

“Dads connect” gaan ‘n geleentheid wees waar ons as mans en Pa’s saam praat oor die uitdagings van die vier rolle. Ons gaan baie prakties kyk na dinge soos dissipline, ons identiteit, balansering van werk en huisgesin, prestasiedruk en vele meer onderwerpe. Ons wil graag saam met jou ‘n pad stap om ‘n Pa te word wat ’n impak maak in jou kind se lewe.

‘Dads connect’ gaan ‘n geleentheid wees waar ons maar saam kan erken waarmee ons as mans en Pa’s sukkel, maar meer nog hoe ons deur die Gees en Woord oplossings kan kry vir ons vrae! ‘Dads connect’ is nie ’n kursus of lesing nie, maar ‘n geleentheid vir saam praat, saam bid en saam groei. Moet dit nie mis nie! Dit vind 18:00 op 28 Oktober 2017  en 29 November 2017 plaas in Duet se raadsaal.

Inligting

Datum: 28 October 2017

Begin: 18:00

Eindig: 20:00

Venue: Raadsaal

Telefoon nr van Duet: 0182907579

E-Pos: anneliduet.org.za

Back to Top