Jy is welkom om hier na Duet se videos te kyk. Ons deel ook die videos wat ons in die dienste gebruik het indien jy dit graag weer wil sien.

 

Duet Videos

 Hier is ‘n playlist van Duet se eie videos:

 

Ander Videos

Vind op hierdie “playlist” videos wat in ons dienste gebruik is.

Besoek ons Youtube Kanaal vir meer videos rakende ons bedieninge:

youtube_circle-512

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top