Duet-intro

 GELOOFSVERKLARING

 

Die basiese Geloofswaarhede by Duet

Ons glo dat God eerste roep na die mens, soos Hy eerste na Adam en Eva geroep het, omdat God met die mens in ʼn intieme verhouding wil staan. Die mens antwoord deur sy bereidheid om saam met Christus te sterwe, en sodoende sy eie “Ek” neer te lê. In die graf word die sonde vergewe en word die nuwe lewe in die mens geplaas deur die doop in Christus se dood, dit is die wedergeboorte, en ontvang hy die Heilige Gees.

Dan staan die mens saam met Christus op met ʼn nuwe lewe en in ʼn nuwe verhouding met God. Hierdie nuwe lewe word nou geleef in gehoorsaamheid aan die Here Jesus as die Here. Dan volg die doop in water as ʼn getuienis en die doop met die Heilige Gees sodat die nuwe mens toegerus kan wees om hierdie nuwe lewe te kan leef.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top